REKLAMA

Szkoła w Nowotańcu ma swojego patrona. Jego życie to świadectwo i wzór dla młodych (VIDEO, ZDJĘCIA)

|

Szkoła w Nowotańcu ma swojego patrona. Jego życie to świadectwo i wzór dla młodych (VIDEO, ZDJĘCIA)

NOWOTANIEC / PODKARPACIE. W Nowotańcu odbyła się uroczystość nadania miejscowej szkole podstawowej imienia bł. o. Anastazego Pankiewicza oraz przekazania sztandaru. Miłość do bliźniego, poświęcenie, braterstwo, wychowanie i wiara. Od teraz, te ponadczasowe wartości mają być jeszcze bliższe wszystkim uczniom szkoły w Nowotańcu. Homilię podczas mszy świętej wygłosił bp Stanisław Jamrozek. Zapraszamy do obejrzenia naszych materiałów VIDEO oraz obszernej fotorelacji.

Uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, a także tłumnie zebrani goście wzięli udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej w Nowotańcu imienia naszego rodaka, bł. o. Anastazego Pankiewicza, którego świadectwo prowadzi przez życie kolejne pokolenia Polaków. Patronat pochodzącego z Nagórzan, błogosławionego ojca Anastazego umocni z pewnością społeczność szkolną w realizowanej misji wychowawczej.

Uroczystość rozpoczęła się pod budynkiem szkoły, gdzie dyrektor Anna Bąk oraz Renata Preisner-Rakoczy przywitały przybyłych gości m.in. ekscelencję ks. biskupa Stanisława Jamrozka oraz dziekanów Diecezji Przemyskiej, Lucynę Opoń – przedstawicielkę Kuratorium Oświatowego w Rzeszowie, Adama Śnieżka – posła na Sejm RP, Monikę Brewczak – radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisława Chęcia – starostę sanockiego, Marka Bańkowskiego – wójta gminy Bukowsko, Dianę Błażejowską – sekretarza gminy Bukowsko oraz radnych gminy Bukowsko, dyrektorów gminnych placówek oświatowych, sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich i rodzinę bł. o. Anastazego Pankiewicza.

Oficjalną część uroczystości zainicjowało wyprowadzenie pocztu flagowego i odegranie hymnu narodowego. Następnie została odczytana Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania imienia bł. o. Anastazego Pankiewicza Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Nowotańcu, przez zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko Sebastiana Błażejowskiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z udziałem ks. biskupa Stanisława Jamrozka, Lucyny Opoń, Wójta Gminy Bukowsko Marka Bańkowskiego, dyrektor Anny Bąk, Edyty Pałuk – przewodniczącej Rady Rodziców oraz Natalii Kabali przedstawicielki samorządu uczniowskiego.

Kolejnym punktem programu był wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły pod czujnym okiem nauczycieli. Uczniom należy się ogromne uznanie za zaangażowanie i pracę nad programem, mimo rozpoczętych wakacji.

Na miejsce urodzin Anastazego Pankiewicza, udała się delegacja w celu złożenia wiązanki kwiatów.

Po zakończeniu części artystycznej nastąpił uroczysty przemarsz do kościoła parafialnego p.w. Świętego Mikołaja w Nowotańcu, gdzie podczas mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły i przekazanie go przez Radę Rodziców na ręce dyrektor Anny Bąk oraz uczniów szkoły.

Uczniowie ślubowali:

Zdobywaną wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w codziennym życiu, strzec wiernie honoru szkoły, sumienną pracą i nauką rozsławiać Jej imię, być dobrym Polakiem, być wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą, uczyć się mądrości, miłości i wiary, biorąc za przykład Patrona bł. o. Anastazego Pankiewicza oraz dochować wierności sztandarowi szkoły.

Po zakończeniu homilii zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego. Zgodnie z tradycją upamiętnili swoją obecność na uroczystości poprzez wbicie pamiątkowego gwoździa oraz wpis do księgi.

Homilia bp Stanisława Jamrozka. Kościół parafialny p.w. Świętego Mikołaja w Nowotańcu

foto i video: Red.

tekst: Urząd Gminy w Bukowsku


13-07-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.