REKLAMA

Porządki i pierwsze prace remontowe po nawałnicach

PODKARPACIE. Porządki i pierwsze prace remontowe po ulewnych deszczach i nawałnicach, które nawiedziły niektóre powiaty województwa podkarpackiego spowodowały powstanie dużej ilości odpadów.

Niestety przepisy prawa nie regulują w sposób specjalny spraw związanych z zagospodarowaniem śmieci powstałych w wyniku klęsk żywiołowych. Nie określają tez roli samorządu województwa w tym zakresie, natomiast samorządy gminne mają obowiązek zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. System finansowania gospodarki odpadami komunalnymi nie uwzględnia odpadów powstających w wyniku klęsk żywiołowych, gminy więc nie mają zabezpieczonych pieniędzy w budżecie na ten cel. 

W związku z tym marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do zarządzających instalacjami mogącymi przyjmować odpady z klęsk żywiołowych z prośbą o usprawnienie przyjmowania tego rodzaju odpadów do zagospodarowania oraz o rozważenie możliwości przyjęcia tych odpadów bez pobierania opłaty od gmin i podmiotów gospodarczych za ich zagospodarowanie. Natomiast stawka za składowanie tego typu odpadów zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 0 zł.

– Liczymy na życzliwe podejście zarządzających tymi instalacjami. Powódź, która nas dotknęła spowodowała wielkie zniszczenia na stosunkowo małych terenach. Mamy świadomość, że liczba odpadów powstała po usuwaniu szkód jest duża i jej przyjęcie nie było planowane. Liczymy jednak na wyrozumiałość w tej trudnej chwili. Nasz Departament Ochrony Środowiska jest otwarty na wsparcie i pomoc także informacyjną dla wszystkich, którzy będą jej potrzebować – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Jednocześnie Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych w ramach realizowanego przez Fundusz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Doposażenie jednostek OSP umożliwili skuteczne działania na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego od wystąpienia pierwszych podtopień monitoruje sytuację związaną z sytuacją powodziową w regionie. Samorząd województwa w tej trudnej sytuacji w pierwszej kolejności przekazał informację gminom na temat zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie odpadów  z powodzi. Na bieżąco pracownicy Oddziału Gospodarki Odpadami służą pomocą merytoryczną w rozwiązywaniu problemów dot. m. in. klasyfikacji i ewidencji odpadów powstałych w wyniku powodzi, sposobów postępowania z nimi. 2 lipca wystąpiono do gmin o przekazanie informacji nt. ilości odpadów powstałych w związku z powodzią. Większość gmin objętych powodzią nie dysponuje jeszcze takimi danymi, gdyż trwa szacowanie szkód przez rzeczoznawców i sprzątanie po powodzi.

Z informacji przekazanych tylko przez 15 gmin wynika, iż powstało już 2820 ton tych odpadów. Dane te będą w dalszym ciągu zbierane i uzupełniane.

Samorządy dostały również szczegółowe informacje nt. postępowania z odpadami z gospodarstw domowych powstającymi w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wskazano także ścieżkę dostępu w przypadku poszukiwania podmiotów mogących transportować poszczególne rodzaje odpadów. Przekazano także informacje, iż Departament Ochrony Środowiska dysponuje informacjami nt. instalacji mogących zagospodarować odpady z infrastruktury budowlanej.

Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska na bieżąco informują przedsiębiorców, że w przypadku wyczerpania limitów w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów popowodziowych należy wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych w tym zakresie. Zmiany decyzji będą wydawane w możliwie najkrótszym terminie.

Skierowany został do gmin także komunikat dotyczący ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

zdjęcie poglądowe

Rzecznik prasowy UMWP

04-07-2020

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.