REKLAMA

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku powrócili z praktyk w Irlandii!

Kolejna grupa uczniów w liczbie 18 osób wraz z opiekunami powróciła z praktyki zawodowej w Youghal w Irlandii.

Uczniowie klas trzecich technikum w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik oraz technik obsługi turystycznej mieli okazję doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz językowe za granicą. Praktyki są w całości finansowane ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) na zasadach programu Erasmus+, którego całkowita kwota dofinansowania wynosi ponad 310.000 zł.

Dzięki funduszom unijnym uczniowie mieli zapewniony transport ( przelot samolotem oraz przejazd autokarem na lotnisko), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, praktyki w przedsiębiorstwach oraz kieszonkowe w kwocie około 1300 zł. Uczniowie mieszkali u gościnnych rodzin irlandzkich, zaś praktyki odbywali w zakładach i firmach irlandzkich. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli także w kursach przygotowawczych z języka angielskiego zawodowego, kultury Irlandii oraz zajęciach dotyczących europejskiego rynku pracy. Zajęcia te były także finansowane ze środków unijnych.

Uczniowie wrócili zauroczeni Irlandią, jej kulturą, krajobrazem , niezwykle ciepłym przyjęciem przez rodziny goszczące oraz przedstawicieli Your International Training, firmy, z którą szkoła współpracuje już kolejny rok. Uczniowie podkreślali jak wiele się nauczyli w trakcie praktyk, dodając, że to doświadczenie zawodowe jest wyjątkowo cenne ze względu na odmienność kulturową Irlandii oraz możliwość posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Otrzymali także certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk, będą one z pewnością mocnym punktem w ich zawodowym CV.

Wyjazd do Irlandii to jednak nie tylko praktyka zawodowa… Youghal jest pięknym nadmorskim miastem portowym w południowej Irlandii w hrabstwie Cork, atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory krajobrazowe, w tym piękne plaże, oraz miejsca historyczne. Uczniowie mieli okazję zetknąć się z irlandzką kulturą i zwiedzić najpiękniejsze zakątki południowej Irlandii.

Po powrocie uczniowie oraz ich opiekunowie podzielili się swoimi wrażeniami: „Przygoda z Irlandią dobiegła końca. Było to wspaniałe doświadczenie. Poznaliśmy wspaniałych, życzliwych ludzi, kulturę i przyrodę tego kraju. A co nam się najbardziej podobało? Chyba wszyscy się zgodzą, że Irlandczycy mają wyjątkowo przyjazny stosunek do innych ludzi.”

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku regularnie organizuje wyjazdy młodzieży na staże zagraniczne w ramach projektów unijnych. W poprzednim roku młodzież ZS5 uczestniczyła w praktykach w Mallow, w Irlandii w ramach projektu Erasmus+.

Więcej szczegółów na temat praktyk zagranicznych oraz informacje o szkole na stronie https://www.zs5sanok.pl oraz https://www.facebook.com/zs5sanokpl

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane


03-06-2019