REKLAMA

BUKOWSKO24.PL: Kultura i infrastruktura. Na takie inwestycje stawiają mieszkańcy sołectw gminy Bukowsko

BUKOWSKO24.PL / /PODKARPACIE. W większości gmin zadania w ramach funduszy sołeckich są już niemal na finiszu. Nie inaczej jest w Bukowsku. Tutaj postawiono przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę oraz kulturę.

W gminie Bukowsko fundusz sołecki działa od 2012 roku i od tamtej pory jest uchwalany corocznie – mówi Piotr Błażejowski, wójt gminy Bukowsko.

Są to różne kwoty, jednak zawsze powyżej 200 tysięcy złotych. I tak w 2012 roku wszystkie sołectwa otrzymały blisko 217 tys. złotych, w 2013 było to nieco mniej gdyż nieco ponad 213 tys., w 2014 roku to kwoty niespełna 224,5 tysiąca. Natomiast w roku 2015 fundusz sołecki w Bukowsku był najwyższy i sięgał blisko 233,5 tys. złotych.

Tegoroczne stawki to nieco mniej, bo 227 tysięcy złotych. Od czego zależą? Przede wszystkim to środki z budżetu gminy wydzielone przez radę do dyspozycji mieszkańców sołectwa. Wylicza się je na podstawie określonego wzoru, który podaje ustawa o funduszu sołeckim. Środki przysługujące danemu sołectwu uzależnione są od ilości jego mieszkańców, dochodów bieżących gminy oraz od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy wg danych ustalonych przez Prezesa GUS.

Wszystko ma swoje procedury

Na początek wójt, burmistrz czy prezydent miasta do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości środków, jakie przypadają danemu sołectwu. Z kolei warunkiem przyznania ich jest złożenie przez sołectwo odpowiedniego wniosku.

Taki dokument uchwala zebranie wiejskie. Jego inicjatorem może być sołtys, rada sołecka lub co najmniej piętnastu pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze konkretnego sołectwa, w ramach przyznanych środków finansowych. Dodatkowo powinny się w nim znaleźć szacunkowe koszty zadań wraz z uzasadnieniami.
Aby wniosek mógł zostać uwzględniony w budżecie gminy musi trafić do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do 30 września poprzedniego roku. W tym miejscu warto także dodać, że sołectwa mogą tez wspólnie realizować konkretne przedsięwzięcia.

Clipboard01

Ile dla kogo i na co?

W sołectwie Bukowsko z blisko 33 tysięcy złotych ponad 14 przeznaczono na naprawę dróg i chodników, czyszczenie przydrożnych rowów oraz koszenie traw. Pozostałe sumy już wydano na odświeżanie i drobne remonty w Domu Ludowym oraz imprezy organizowane dla mieszkańców, w tym Dzień Seniora, Kobiet, Chłopa, Jasełka i Święto Chleba. Do zrobienia jest jeszcze jedno zadanie. Będzie to naprawa i remont studni w centrum Bukowska oraz zakup kwiatów, krzewów i wazonów.

W Pobiednie mieszkańcy postanowili wydać pieniądze z funduszu na remont i doposażenie kuchni Domu Ludowego, składane ławki i stoliki oraz rozgraniczenie lasu. Zaś do wykonania są jeszcze remonty dróg wiejskich. Łącznie mieszkańcy mieli do dyspozycji nieco ponad 26 tys. złotych.

W Nowotańcu z kasy funduszu zorganizowano imprezy, jak chociażby Dzień Dziecka czy z okazji 650 lecia miejscowości, zamontowano śniegołapy czy już przeznaczono pieniądze na Dzień Piłkarza. Do wykonania pozostały zadania związane z remontami dróg wiejskich, koszeniem traw czy remonty pomieszczeń w Domu Ludowym. Łącznie mieszkańcy mieli do dyspozycji blisko 21 tys. złotych.

Wola Sękowa doczekała się remontów w Domu Ludowym. Będzie jeszcze zadaszenie nad kostką przy OSP. To sołectwo otrzymało 14,4 tys. złotych.

Natomiast w Nagórzanach powstała altana ogrodowa obok Domu Ludowego, naprawiano drogi wiejskie oraz zorganizowano imprezy okolicznościowe. To wszystko kosztowało 17,6 tys. złotych.

Remonty dróg, mniejsze i większe, to potrzeba niemal wszystkich sołectw. W Tokarni to zadanie już zrealizowano. Pozostały jeszcze zakupy związane ze sprzętem dla OSP. W sumie to 14,1 tys. złotych.

W Nadolanach pojawiło się nowe wyposażenie w kuchni oraz wyremontowano fragmenty dróg wiejskich. Jeszcze wiata przystankowa i kostka brukowa przy Domu Strażaka. Wówczas cały fundusz w kwocie 28,7 tys, złotych będzie rozdysponowany.
W Dudyńcach cały fundusz przeznaczono na rozbudowę Domu Strażaka na Dom Ludowy. To blisko 13 tys. złotych. W Karlikowie ponad 10 tysięcy przeznaczono na zakup kosiarki żyłkowej oraz modernizację remizy strażackiej. Zaś w Zboiskach wyremontowano części dróg wiejskich. Ale tylko za nieco ponad 1000 złotych. Pozostałe 13 tysięcy czeka na rozdysponowanie.

W Wolicy KGW doczekało się nowych naczyń kuchennych. Wykonano schody na balkon przy OSP. Przed sołectwem jeszcze malowanie drugiej połowy dachu na remizie oraz budowa wiaty ogrodowej. Łącznie do dyspozycji mieszkańców było nieco ponad 17 tysięcy złotych.

22-08-2016

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.