REKLAMA

BUKOWSKO: Radni nie obcięli pensji wójtowi

BUKOWSKO24.PL / PODKARPACIE. Radni gminy Bukowsko zdecydowali, że pensja Piotra Błażejowskiego pozostanie taka, jak do tej pory.

Podczas  ostatniej sesji w Bukowsku, jednym z punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pensji wójtowi gminy.

Dyskusja na ten temat zaczęła się już końcem czerwca. Radny Marek Bańkowski złożył wniosek, aby zmniejszyć kwotę wynagrodzenia Piotrowi Błażejowskiemu, wójtowi gminy Bukowsko z nieco ponad 9,5 tys. złotych do niespełna 8 tysięcy. W uzasadnieniu podawał szereg argumentów, które miały potwierdzać słuszność jego propozycji. Wśród przykładów znalazła się budowa sieci szerokopasmowej Internetu, zdaniem Marka Bańkowskiego  przeprowadzona bez zabezpieczenia interesów gminy. To także nieuzasadnione zatrudnianie nauczycieli czy  zwyczaj  zlecania  różnorakich robót bez wiedzy i akceptacji rady gminy.

glowa– Nie są to personalne ataki na wójta. To raczej chęć zmotywowania go do pracy i wsłuchiwania się w głos mieszkańców – zapewniał wówczas Marek Bańkowski.

Sprawa blisko dwa miesiące czekała na swój finał. Podczas wtorkowej sesji najpierw wnioskowano o odrzucenie punktu z porządku obrad. Jednak taka sama ilość głosów za, przeciw i wstrzymujących się – po pięć, nie usunęła go.

Oficjalnie głos zabrał również Piotr Błażejowski, odnosząc się do stawianych mu zarzutów. Wyjaśniał, że budowa sieci szerokopasmowej to nie tylko korzyść posiadania Internetu, ale również odciążenie gminy finansowo, gdyż firma wykonująca zadanie poniosła koszt budowy samej sieci.

000To sfinansowanie części kosztów budowy oświetlenia ulicznego, prace związane z zakupem i budowa przystanku autobusowego oraz bezpłatnie wykonane przyłącza do jednostek gminy, w tym szkoły czy urzędu – podkreśla Piotr Błażejowski.

Każdy kto decyduje się na pracę w sektorze publicznym, czy to radny, wójt, burmistrz czy prezydent, musi liczyć się z tym, że będzie oceniany. Największą próbą są wybory – kwituje Piotr Błażejowski.

Pięciu radnych było za obniżeniem pensji wójtowi, siedmiu wyraziło swój sprzeciw, zaś trzech wstrzymało się od głosu.

18-08-2016

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.